+ 386 (0) 2 70 72 601

Tiskarstvo

V to skupino spadajo vsi odpadki, ki nastajajo pri tiskanju, kot so odpadne fotografske kemikalije (fiksirne raztopine, razvijalci, belila in belilno fiksirne raztopine), ter odpadni filmi in montažne folije iz priprave za tisk, barve, laki, topila za tiskanje in premazi, ter drugi odpadki, ki nastajajo na kraju nastanka.

  • 09 01 01* Razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi
  • 09 01 02* Razvijalci na vodni osnovi za ofsetne plošče
  • 09 01 04* Fiksirne raztopine
  • 09 01 07 Filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro ali srebrove spojine
  • 09 01 08 Filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin
  • 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
  • 15 02 02* Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi

NAŠI PARTNERJI

Kontakt

© 2015. Gorenje Surovina Fotoreciklaža d.o.o.

Potrebujete pomoč? Z veseljem vam svetujemo!

Pošiljanje obrazca ...

Strežnik je naletel na težavo.

Obrazec je prejet. Hvala.